ett år sen igen

Kunde inte låta bli att kolla vad jag skrev för ett år sedan idag. Och hittade det här. Tror faktiskt jag klistrar in hela inlägget här för det är rätt intressant med tanke på vad som hänt sedan dess. Och att det inte går lika bra längre.

Och riktigt intressant med tanke på att idag, exakt ett år senare, gästbloggar TU:s ordförande och Stampens vd Tomas Brunegård på SSBD. Om precis de sakerna jag skrev. Fast ur ett helt annat perspektiv…

Det här skrev jag den 29 januari 2008:

Martin Jönsson har skrivit långt och intressant och fullt av länkar. Och ganska spretigt.

En del är självklarheter.

Som det här:

Slutsatsen är dyster: ”Vi ser en övergång från en form (papperstidningen) till en annan (nätet), som visar sig svårare att finansiera. Mindre pengar brukar betyda färre journalister vilket, allt annat lika, betyder sämre journalistik”.

Kanske, men inte
nödvändigtvis. Om tidningsföretagen enbart möter de sämre tiderna och det sviktande läsarintresset med sparpaket av osthyvelskaraktär går det oftast ut över kvaliteten. Men det dagstidningarnas utsatta situation kräver är snarare något annat: en insikt om varför publiken lägger mer tid på nätet och en verklig förnyelse av det man erbjuder i olika mediekanaler, för att återigen bli mer angelägen. Och det måste inte alltid sluka mer resurser, däremot kräver det tydliga val och insikter. Som att en dagstidning inte längre kan räkna med att vara läsarnas primära nyhetskälla i det allmänna händelseflödet, utan att den måste gå länge än så, både när det gäller fördjupning och att sätta samtalsagendan.

Till detta har jag en kommentar. Jag tror förresten det var Martin Jönsson som satte fingret på det vid förra årsskiftet. Han konstaterade att de fina siffrorna för dagstidningarna till större delen berodde på nedskärningar.

I kombination med en fin annonskonjunktur har tidningarna gått bra i ett par år.

Vinstkraven från ägarna höjs. För de nya ägarna vill tjäna pengar.

Så vad händer nu? Flera tidningar som gjort rekordresultat svarar med – att satsa? Att nyanställa? Utveckla det journalistiska innehållet? Fundera över innehållet i alla nya kanaler som it-tekniken förser dem med?

Nej. Inte särskilt mycket.

Dom skär ner. För att kunna visa samma eller bättre siffror nästa år.

Alltså: Tidningarnas vinstsiffror beror på en kombination av nedskärningar och bra annonskonjunktur.

Need I say more?

About these ads