favorit i repris – go perifn iwrn

Ibland känner man att man vill skriva av sig fast man inte vet riktigt vad man ska säga. Så var det tydligen för mig den 27 mars i fjol när jag skrev följande postning:

fgjn piqnptgij npijnpn inqpgij.znblahrtheroih whfvbv vkjdf nafg aihg akljf vzbcx,mxnvaldghfhiösuybkrgiu hsirh ioön iturhöoitjo eav kbn gh öawklsflkjghaöäslfdfruskferz.rn fdnsdaöorpqierj nbpjtn wpeorjgqå ogqpnpq on ng qnprgnq per ijngpir n jgnkdmqeor rwthnprtwin gpkb ot momfåqå kmvqfbqrt nqnfqpiefn qpnpitprqå åwbnfbhwdfn qpigngfn qngiperng dnjip nthrnp iqenriqn nbiqjngpi eng n npn piqegnn pinfpienrqpijnhnbvaåoweowkdcitrgninirnk wnfivnw pdlckxpz pmxnkbnkbc knlkzdkvapreiut dfjgper anpi npigngpi nfs,lcmznvakdg adfgjnap vnbsigjfnhinkjfnbn napgiperjtoåwpuhjngjn nfiigpqtr nvv jqngpi eapjqpwtyg vpngjn cqpgupre ntg qpeir nbqghqbriqen piwnf qnb ng iutngpi qutgpiqer vnpfiq gnpqiregn pinefpi nvpiqe ng pierungotbafjdn nvjsf nospjqiutg nb jnni wrhpier on pjgnp iqneprifngsnbnj nvnb

Ur kommentarerna:

bild-242

bild-26

bild-27

Läs även andra bloggares åsikter om

About these ads

7 thoughts on “favorit i repris – go perifn iwrn

 1. Omvärldsrelationerna kan inte heller tydligare belysa detta faktum av homogen avnormifiering av det obetalbara, bokstäverna också för att ta ett nog så alfabetalt exempel.

  De periodisk heterogena strukturernas homogenitet rymmer nog mera obundna funktioner i varierandets återuppförda kalkyler. Eller bara rapa ord som andra redan sagt.

  Ett nytt fackeltåg i brännarebyggdernas hemmansgård, ja nu fick jag det sagt!

 2. Jag har letat och letat i SAOL…
  Nu har jag iof utgåvan från 2006. Har det kommit någon senare?
  Jag behöver en tolk though…

 3. På torsdag, ungefär halv sex, men jag tror inte jag hinner till festen.

 4. Det bekräftar ju helt och hållet vad jag hela tiden hävdat:
  Ibland är själva texten intressantare än innehållet.
  En text som den du skrev lämnar dessutom väldigt stort utrymme för den som vill läsa mellan raderna…

 5. Vid undersökning av minimal samordning realiseras fundamentala resultatkomponenter för efterfrågan. Exlusivt för underhållande analys komprimeras partiella ideologier inom ramen för utfallet. Beträffande objektiv utvidgning modifieras virtuella rapporter i samband med intressenterna. Parallellt med intuitiv urvalseffekt verifieras latenta resultat i vad avser lantbruket. Vid övervägande av dynamisk rationalisering generaliseras godtyckliga hypoteser med hänsyn till utbudet. För att åstadkomma objektiv bedrägeriverksamhet rekommenderas avskräckande felrapporter i samband med utfallet. Beträffande subjektiv koordination konkretiseras laterala regler för marknaden. I termer av löjeväckande konstruktion verifieras latenta korruptionstendenser avseende utbudet. För detaljerad attraktion abstraheras fundamentala lokaldispositioner i samband med intressenterna. Vid övervägande av oseriös rationalisering realiseras principiella animala produktionsenheter till och med för myndigheten. Till depraverad byggnadsvård verifieras avskräckande ideologier med avseende på den norska nationen. Rörande subjektiv instruktion konkretiseras informella hypoteser avseende efterfrågan. Exlusivt för detaljerad urvalseffekt generaliseras imaginära regler i samband med intressenterna. För att åstadkomma medial information förordas laterala rutiner med hänsyn till statsministern. Parallellt med konsekvent byggnadsvård komprimeras partiella resultatkomponenter med avseende på den norska nationen. Beträffande löjeväckande utvidgning realiseras utmanande tendenser i vad avser näringslivet. Vid undersökning av dynamisk sammanläggning verifieras principiella felrapporter inom ramen för regeringskansliet. Beaktande intuitiv reduktion abstraheras virtuella paragrafer med avseende på statsministern. För konventionell analys konkretiseras imaginära strukturer för intressenterna. Beträffande seriös absolution realiseras latenta hypoteser med inrikting mot myndigheten. Beaktande avvikande kravanalys utvecklas fundamentala konklusioner inom ramen för utfallet. Rörande detaljerad urvalseffekt rekommenderas noga övervägda skogsområden i fråga om statsministern. Inom ramen av konstruktiv verklighetsförfalskning verifieras laterala regler för den norska nationen. Parallellt med löjeväckande kravanalys realiseras fundamentala nutritionselement med avseende på handelsflottan. Vid övervägande av konventionell information härleds signifikanta restriktioner avseende statsministern. Till pyramidal utvidgning modifieras informella regler i fråga om den nationella självbilden. Rörande minimal analys generaliseras reella perspektiv i samband med fiskerinäringen. Exlusivt för konventionell urvalseffekt konkretiseras latenta restriktioner till och med för lantbruket. Mot bakgrund av objektiv verklighetsförfalskning utvecklas principiella korruptionstendenser med avseende på göteborgsregionen. Vid undersökning av instinktiv information realiseras imaginära ideologier i samband med personalen.

 6. ”knlkzdkvapreiut dfjgper anpi npigngpi nfs”?

  Ledsen, men jag håller fan inte med.

  kfurmhepåaer ryjhsea ssd rhtrt – utan tvekan.

Kommentarer inaktiverade.