lite svammel om rut, religion och kvinnosyn

Jag läste Bibeln från pärm till pärm redan när jag gick i lågstadiet. Fler än en gång. Min favoritbok i Bibeln var Ruts bok. Jag förstod det kanske inte då, men idag tror jag att det kan ha att göra med det faktum att hon var en av få kvinnor som faktiskt fick ta plats, det var en bibelbok som hade inte bara en, utan flera kvinnor, som huvudpersoner. Och kvinnor som var huvudpersoner i egenskap av vad de faktiskt sa och gjorde, inte för att de var objekt vilket annars är vanligt förekommande i Bibeln. Kvinnan är någon som mannen trånar efter och vill ha, men hon har sällan någon egen talan.

För mig handlade Ruts bok om lojalitet. Om att hålla ihop och ställa upp för varandra oavsett vad som hände.
Min absoluta favoritvers var den där Rut klamrar sig fast vid sin svärmor Noomi och säger att dit hon går ska Rut också gå, hon ska följa henne vart som helst och där Noomi begravs vill Rut också begravas.

Jag har de senaste dagarna hjälpt Edgar med ett skolarbete som handlar om islam och hur kvinnors förhållanden och rättigheter förändrades i Mellanöstern när islam kom. Hur islam till skillnad från tidigare traditioner (även kristna sådana) faktiskt gav kvinnan en i många delar jämställd position med mannen, och gav henne väldigt många rättigheter. Somliga av dem kan definitivt tolkas till mannens nackdel till och med, lite beroende på hur man ser det.
Faktiskt är Koranen och därmed islam inte det minsta lilla mer kvinnofientlig än Bibeln. I islam liksom i kristendomen får inte kvinnor vara andliga ledare, om man nu tolkar det faktum att kvinnan ska tiga i församlingen så. I islam ska kvinnor bära slöja, inte som straff utan som skydd, medan den kristna kvinnan inte får klippa av sig håret och hon ska lyda sin man. Om man väljer att tolka så.

Jag tycker att det är väldigt intressant att läsa på om just islam och kvinnosynen, eftersom jag liksom många andra har ett gäng fördomar som i princip säger att muslimer generellt har taskig kvinnosyn. Det är vad jag har fått lära mig. Kvinnorna tvingas stå vid spisen, gömma sig bakom slöjor och tar de ett felsteg så blir de typ mördade av sina närmaste. Inte minst fick jag under min tid i Pingstkyrkan lära mig att islam är en djävulens religion, och det fanns verkligen en seriös rädsla för att islam skulle ta över världen och sprida sina djävulska ritualer över hela jorden. Vilket är otroligt komiskt, då både kristendomen och islam härstammar från samma källa och går ut på i stort sett samma sak, även om detaljerna (som jag är övertygad om inte är särskilt viktiga för gud) skiljer sig åt. (Kristendomens korståg får också sägas ha varit rätt så djävulska i förhållande till det sätt på vilket islam sprids över världen.)

Nu är det så att de rättigheter och den respekt som kvinnan enligt Koranen förtjänar gäller som jag förstår det i stort sett så länge hon är en rättrogen muslim. Men om hon är det, och om hennes omgivning lever enligt Koranen så har hon det fantastiskt bra. Hon har rätt att bli försörjd, hennes föräldraskap anses i det närmaste heligt, barnen är tvingade att älska och respektera henne och hennes man måste lyssna och sätta sin fru på piedestal.
Våld i familjen är absolut inte tillåtet, vare sig hedersmord eller kvinnlig omskärelse är något som Koranen uppmuntrar, däremot uppmuntrar Koranen bra sex där både mannen och kvinnan blir tillfredsställda, lust är viktigt och inte som i Bibeln något syndigt och fult som mest bara ska hållas i schack med hjälp av inomäktenskapigt sex.
Jag skulle inte kalla islam för en jämställd religion, då kvinnan som jag ser det överbeskyddas och anses svagare. Det beror säkert på att jag lärt mig att se på kvinnor och män som jämlika på alla sätt och att det inte är jämlikt med en familjekonstruktion där mannen försörjer kvinnan medan hon tar hand om barnen – inte ens i de fall där båda är tillfreds med det arrangemanget. Jag har lärt mig att jämlikhet är att båda har samma rättigheter och skyldigheter, och så är det inte enligt Koranen. Men inte enligt Bibeln heller.

Nu är det ju så att det finns väldigt få människor som lever exakt efter Koranen, lika lite som det finns personer som lever exakt efter Bibeln. Helt enkelt för att det är omöjligt. Dels för att det finns motsägelser i båda skrifterna, men också för att de är föremål för tolkningar, ingenting är helt svart eller vitt. Vi människor väljer också oftast att tolka det mesta till vår egen fördel, eller utifrån våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Den som vill utöva makt i religionens namn tolkar naturligtvis på ett sätt, medan den som vill hitta svaret på frågan om livet efter döden tolkar på ett annat.

Skrifterna bör också sättas i sitt sammanhang, när man idag tolkar Bibeln måste man ta hänsyn till när den skrevs, var någonstans och vilka rådande traditioner som fanns på platsen vid den tiden, och försöka översätta påbud och föreskrifter till den tid vi lever i idag, och detsamma gäller givetvis för Koranen.

När jag satt med Edgar igår pratade han om religion 1.0, 2.0 och 3.0. Judendomen, kristendomen och islam. Väldigt träffande tycker jag. De abrahamitiska religionerna bygger ju på samma grund men kristendomen kan sägas vara en uppdatering av judendomen liksom islam kan ses som en uppgradering av kristendomen. Och med tanke på att det nu är snart 1500 år sedan Koranen skrevs kanske det börjar bli läge för en ny uppdatering, anpassad till dagens samhälle som har utvecklats betydligt mer de senaste hundra åren än det gjorde under de åren som gick från kristendomens grundande till islams intåg i världen.

About these ads

7 thoughts on “lite svammel om rut, religion och kvinnosyn

  1. Det är intressant att diskutera med muslimska elever. Jesus har en rätt så framträdande roll även där, som profet. Men inte som Guds son, eller den som kan frälsa, som i kristendomen. Men han finns där.

  2. Vilken bra text! Många som kritiserar islam tycks inte ha så bra koll på varken Koranen eller Bibeln. Att Bibeln skrevs för länge sedan och därför inte ska tolkas bokstavligt är en självklarhet för de flesta, men att samma sak gäller för Koranen tycks gå många förbi. Mycket, mycket märkligt!

  3. Och jag hörde av en muslimsk kvinna att av Maria Jesu moder, Jesus och Muhammed så nämndes de med namn i den frekvensordningen i Koranen. Maria mest alltså. Och hon framställs som en stark kvinna. Så muslimska kvinnor ser henne som sin syster eller mor.

    • Någon sa att hon till och med har status som profet, eftersom det var Gabriel som kom till henne med beskedet om att hon skulle föda Jesus, samme ängel som kom till Muhammed. Så visst, Koranen verkar mycket modernare än Bibeln. :)

  4. Jag kan rekommendera “Genus och religion” av Jeanette Sky (jag har översatt den). Alla kapitel är inte jättebra, men det om islam tyckte jag var väldigt upplysande.

  5. Just det här med att Islam var en förbättring för kvinnor till skillnad från Kristendomen som var en klar försämring för dem, brukar vara en av mina käpphästar.

    Gillar er idé om en religion som är uppdaterad för den här tiden även om jag är agnostiker.

Kommentarer inaktiverade.