hittat i knusselbo

Hos Kristina hittar jag den här lilla leken som känns sådär lagom trevlig innan läggdags.

”Hugg närmsta bok intill dig.

Slå upp sidan 56.

Skriv ned den femte meningen på den sidan på din blogg tillsammans med instruktionerna.”

Alltså. Det här är så jävla tråkigt. Men den femte meningen på sidan 56 i boken som låg närmast mig lyder så här: ”Någon eller några dagars fördröjning kan undantagsvis accepteras om fördröjningen är nödvändig för att myndigheten skall kunna ta ställning till om handlingen omfattas av sekretess eller när den efterfrågade handlingen avser ett omfattande material.”

Boken är ”En resonerande ordbok om tryck-och yttrandefrihet”, och stycket jag läste handlade om vad som gäller när man begär ut en offentlig handling från en myndighet. Visserligen mycket matnyttig men inte så jävla humoristisk.

Och nej. Jag tänker inte hindra den som eventuellt vill härmas.

Läs även andra bloggares åsikter om