knäpp upp offerkoftan – #prataomdet

Det pågår väldigt många parallella diskussioner just nu, på temat #prataomdet.
Jag följer många av dem på avstånd, läser bloggar och kollar twitterflödet, men har inte riktigt hunnit med att själv prata.

En reflektion jag har är den om offer och förövare. Och att detta samtal inte handlar alls bara om det. Visst – det finns offer, och det finns förövare.
Men är man ett offer för en förövare om man inte ens försökt säga nej?
Eller är man ett offer för sin egen taskiga självkänsla?
Är man en förövare om ingen har sagt ifrån, om man inte har en aning om att man gör något som sårar?

Jag tänker att meningen med att #prataomdet inte är att krysta fram en mängd offer och förövare. Inte att utmåla alla kvinnor som potentiella offer och alla män till förövare. Däremot att hjälpa till att knäppa upp offerkoftor, och att få förövare att våga se sin egen roll. Att försöka hitta ett språk för att tala om dessa saker just för att slippa offer och förövare.
Det är nämligen först när man blir medveten om problemen och kan sätta ord på dem som man på allvar kan börja göra något åt dem.

Vi måste också ha klart för oss att alla är olika. Det en upplever som ett grovt övergrepp rycker en annan på axlarna åt. Det någon tycker är vardag är för en annan det värsta av det värsta, allt beroende på vad vi har i våra bagage.
Samma handling kan alltså upplevas kränkande av någon och inte som ett problem alls av en annan. Detta är viktigt. Och ingen, absolut ingen människa, kan läsa en annan människas tankar. Därför måste vi #prataomdet.

Egentligen är det ganska enkelt. En person ska kunna säga till en annan att ”jag vill inte ligga just nu”, utan att den andre blir sårad eller tar åt sig personligt.
Man ska kunna ta ett nej utan att ta på sig försvarsattityden, eller bli sårad och ge den andre dåligt samvete. Man ska kunna berätta att man kände obehag i en specifik situation utan att den andre nödvändigtvis ska behöva känna sig som en lurk.

Ingen blir hjälpt av offermentalitet. Men vi måste skilja på det och på att verkligen vara offer för någon annans felaktiga handlingar och disrespekt. Att börja prata om offermentalitet som en ”dålig egenskap” är en härskarteknik som ofta används mot människor som är verkligt utsatta. Det är alltså inte vad jag är ute efter här.

Men jag tror att bästa sättet att ta av offerkoftan och inte hemfalla åt bitterhet är just att #prataomdet. Och förutsättningen för det är att någon lyssnar och att man blir tagen på allvar. Den som vågar berätta och som möts av ignorans eller skepsism (och anklagelser om att ha offermentalitet) blir dubbelt utsatt, medan den som blir trodd och uppmuntrad att stå på sig blir starkare och på sikt kan ta sig ur offerrollen och även slipper bitterheten.

På samma sätt som den som gjort fel och galet mot en annan måste mötas med respekt när den erkänner. Den som gjort en annan illa måste också ha en chans att gå vidare, och förändras. Att hemfalla åt elaka tillmälen och stämpla någon som skitstövel eller svin för att de någon gång (eller upprepade) gått över gränsen är ickekonstruktivt. Även förövaren behöver uppmuntras att gå vidare, och våga förändring. Dock lämpligast av någon annan än offret.

Det är nämligen minst lika svårt om inte svårare att bekänna att man är en förövare.
Eftersom första steget mot förändring ofta är bekännelsen är det viktigt att vi också ser förövare som människor, som har sina skäl. Sina ryggsäckar, och sin egen taskiga självkänsla att brottas med.
Och för att våga bekänna behövs att någon lyssnar. Tar på allvar utan att döma ut.

Vi måste bli bättre på att #prataomdet. Och minst lika viktigt är att lyssna.

Anna Troberg skriver läsvärt på temat. (vill bara påpeka att nätverket bildades innan det blev stort på Twitter, inte som en följd av diskussionerna som exploderade i torsdags)

Prata om det du också.
Prataomdet.se
Prataomdet på Twitter.
Prataomdet på Facebook.